Váš účet Košík (0) Přihlásit
Knihkupectví, zásilkový prodej
MATRIKA Publikace ZVÝHODNĚNÝ KOMPLET PUBLIKACÍ
Výrobci zboží

ANAG, spol. s r.o.
Baloušek, s.r.o.
ROVS s.r.o.
SEVT, a. s.
STUHA a.s.
Grada Publishing, a.s.
AZ KORT, s.r.o.
TYPON
ZNAK Malá Skála
J.I.M.
SAGIT
Libea, s.r.o.
PORADCE s.r.o.
Nakladatelství FRAGMENT
Leges, s.r.o.
C. H. Beck
Kontaktujte nás

AZ KORT, s.r.o.
Tr. Dr. M. Horákové 185/66
460 00 Liberec

IC: 25499718
DIC: CZ25499718

Tel: 482 425 285
Fax: 482 425 276
info@az-kort.cz

ZVÝHODNĚNÝ KOMPLET PUBLIKACÍ

AZ KORT, s.r.o.

obrady+prijmeni.JPG
Kód: 801326
NAŠE A CIZÍ PŘÍJMENÍ V SOUČASNÉ ČEŠTINĚ 2. vydání Publikace je výsledkem mnohaleté vědeckovýzkumné, znalecké, expertizní i poradenské činnosti v oblasti současného užívání domácích i cizích příjmení v českém jazyce a zúročuje množství nejrůznějších jazykových dobrozdání, znaleckých posudků, konzultací a informací poskytnutých nejen matrikářům a pracovníkům veřejné správy, ale i pracovníkům mediálních prostředků, genealogům, překladatelům a v neposlední řadě široké veřejnosti. Podává doposud nejúplnější přehled různorodých typů jednoslovných u vícelovných příjmení domácího i cizího původu s návodem, jak s nimi podle zásad české mluvnice zacházet v různých druzích komunikace tj. jak při zápisu ženských příjmení do matrik, veřejných listin atp., tak při jejich užívání v jiných druzích textu. Doplněny, aktualizovány a rozšířeny, byly téměř všechny kapitoly, např. přehled skloňování a přechylování v češtině, začleňování a využívání cizích ženských, již přechýlených, příjmení do češtiny, a to o normy platící v některých státech, v nichž se mluví slovanskými jazyky. Dále pak kapitola o asijských a afrických osobních jménech v češtině, oddíly věnované pravopisu a změnám příjmení. Kapitola věnovaná přepisu jmen z některých cizích jazyků používajících jiného písma (cyrilice), přepisy v češtině neběžných znaků je v souladu se standardizací uváděnou v Pravidlech českého pravopisu 2005 i kódovou tabulkou ISO Latin 2, která byla převzata i do zákona č. 594/2006 Sb. Publikace je nepostradatelnou příručkou pro pracovnice matričních úřadů, novináře, překladatele a další, širokou veřejnost nevyjímaje. SVATEBNÍ OBŘAD OD A DO Z ANEB JAK SPRÁVNĚ ODDÁVAT ? Příručka je určena všem obcím, neboť oddávat mohou nejen starostové, místostarostové a pověření členové zastupitelstev obcí, městských částí hl. města Prahy, městských obvodů nebo částí územně členěných statutárních měst, které jsou matričním úřadem, ale i starostové či místostarostové obcí, které matričním úřadem nejsou. V praxi se totiž stává, že i na starostu, místostarostu obce, kde není matrika se mohou obrátit snoubenci (kdy alespoň jeden z nich má v nematriční obci trvalý pobyt) a žádají o možnost uzavřít před starostou či místostarostou takové obce manželství. U takového obřadu vždy musí být přítomen matrikář. Obsahuje: Výklad k institutu manželství, předoddavkovému řízení a správním řízením pro matrikáře. Praktický výklad k přípravě, provádění a průběhu sňatkových obřadů. Informace a praktické rady k přípravě obřadní síně, hudbě a focení. Dále pak k přípravě matrikáře a k přípravě oddávajícího. Obřady k významnému výročí svateb – zlatá, diamantová svatba. Svatba – tzv.úřední akt. Sňatek mimo obřadní síň. Projev-řeč matrikáře. Projevy k různým druhům sňatků pro oddávající.606.18 Kč
bez DPH


666.80 Kč
s DPH


Doporučujeme

Kód: 800406
NAŠE A CIZÍ PŘÍJMENÍ V SOUČASNÉ ČEŠTINĚ 2. vydání
324.50 Kc s DPH
Kód: 801521
Dotazník k uzavření manželství "2022"
4.90 Kc s DPH
Kód: 801522
Protokol o uzavření manželství "2022"
4.90 Kc s DPH
Novinky

Kód: 801520
Jak se bude vaše dítě jmenovat? 6. VYDÁNÍ
395.00 Kc s DPH

- O nás
- Jak nakupovat
- Poštovné a balné
- Obchodní podmínky
- Ochrana osobních údajů
- Naše další aktivity