Váš účet Košík (0) Přihlásit
Knihkupectví, zásilkový prodej
Výrobci zboží

Nakladatelství Academia
ANAG, spol. s r.o.
Baloušek, s.r.o.
BOVA POLYGON
ROVS s.r.o.
SEVT, a. s.
STUHA a.s.
Computer Press, a.s.
Grada Publishing, a.s.
AZ KORT, s.r.o.
TYPON
ZNAK Malá Skála
J.I.M.
SAGIT
Libea, s.r.o.
PORADCE s.r.o.
Nakladatelství FRAGMENT
Academia
Leges, s.r.o.
C. H. Beck
Kontaktujte nás

AZ KORT, s.r.o.
Tr. Dr. M. Horákové 185/66
460 00 Liberec

IC: 25499718
DIC: CZ25499718

Tel: 482 425 285
Fax: 482 425 276
info@az-kort.cz

Abeceda DPH 20175685.jpg
Kód: 801523
4. vydání Praktický průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty. Publikace provází podnikatele nejen jeho povinnostmi při podnikání s místem plnění v tuzemsku, ale také v případě, že své aktivity rozvine v rámci obchodování se zeměmi Evropské unie nebo se třetími zeměmi. Povinnosti podnikatele v souvislosti s daní z přidané hodnoty od A do Z V „Abecedě DPH“ jsou popsány jednak jednotlivé kroky podnikatele při zahájení podnikatelských aktivit a jednak postup v případě, splní-li podmínky pro povinnost registrovat se k dani podle zákona o DPH. Zdůrazněny jsou jeho povinnosti v případě první registrace a také následky nesplnění registrační povinnosti. Předestřena jsou úskalí při podávání daňových přiznání a dalších podání v případě nesplnění zákonných lhůt, vhodný způsob komunikace se správcem daně. Elektronická komunikace, elektronická evidence tržeb Velká pozornost je v Abecedě DPH věnována elektronické komunikaci. Vysvětlena jsou proto také elektronická podání vzhledem k tomu, že povinná elektronická forma podání se týká stále širšího okruhu podnikatelů. V knize je rovněž uvedeno, jak správně postupovat při elektronické evidenci tržeb. Novelizace zákonem č. 294/2016 Sb. V knize jsou uvedeny změny zákona o DPH provedené zákonem č. 294/2016 Sb. s účinností od 29. 7. 2016. Jedná se především o zrušení právní fikce osvobození od DPH při dodání zboží do svobodného pásma a při obchodování a poskytování služeb ve svobodném pásmu. V souvislosti s touto změnou je pro plátce zavedena nová povinnost přiznat daň při nákupu zboží s místem plnění v tuzemsku od neusazené osoby, která není plátcem. Této neusazené osobě nevzniká při prodeji zboží s místem plnění v tuzemsku plátci ani povinnost registrace za plátce. Pro plátce, kteří vyvážejí zboží, je provedena úprava daňových dokladů. Za daňový doklad je považován běžný daňový doklad a rozhodnutí celního úřadu o vývozu zboží je důkazním prostředkem o tom, že zboží bylo vyvezeno. Důležitou úpravou je vyloučení vzniku pokuty za nepodání kontrolního hlášení a prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení (v knize je uvedena aktuální informace GFŘ vydaná k prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení). Další změny, k nimž došlo v roce 2016 V souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb je od 1. 12. 2016 uplatněna první snížená sazba daně u stravovacích služeb (v knize je také uvedena informace GFŘ ke stravovacím službám). V průběhu roku 2016 došlo k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti, a sice od 1. 2. 2016 na dodání elektřiny nebo plynu obchodníkovi a od 1. 10. 2016 při poskytování elektronicky poskytnuté služby. V souvislosti se změnami přijatými v roce 2016 je upozorněno na úpravy v kontrolním hlášení. Novela zákona o DPH – sněmovní tisk 873 Publikace vyjde k 1. 1. 2017. V té době pravděpodobně ještě nebude schválena připravovaná novela zákona o DPH. V novele je navrženo zrušení všech ustanovení, která se týkají společnosti (dříve sdružení), dále úprava definice nového dopravního prostředku, úprava při nedoložené ztrátě nebo zničení majetku, zavedení nového institutu nespolehlivé osoby a rozšíření ručení o platbu virtuální měnou.


Další informace

Rozsah:CCA 360
Autor: Zdeněk Kuneš, Zdeněk Vondrák
Vydání:4.


563.64 Kč
bez DPH


620.00 Kč
s DPH


Doporučujeme

Kód: 800406
NAŠE A CIZÍ PŘÍJMENÍ V SOUČASNÉ ČEŠTINĚ 2. vydání
324.50 Kc s DPH
Kód: 801521
Dotazník k uzavření manželství "2017"
2.70 Kc s DPH
Kód: 801522
Protokol o uzavření manželství "2017"
2.70 Kc s DPH
Novinky

Kód: 801520
Jak se bude vaše dítě jmenovat? 6. VYDÁNÍ
395.00 Kc s DPH

- O nás
- Jak nakupovat
- Poštovné a balné
- Obchodní podmínky
- Ochrana osobních údajů
- Naše další aktivity